Utgivningsplan 2020

Vår Synpunkt kommer att ges ut:

7 februari

13 mars

24 april

29 maj

14 augusti

18 september

23 oktober

27 november