Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation
Blå himmel med solen som skiner genom bladen på en lönn

Sommarstängt

SRF Stockholm Gotlands kansli är stängt den 12 juli - 1 augusti (veckorna 28-30).

Mer om våra öppettider

Telefonbokningstjänsten byter telefonnummer

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 byter nu till separata telefonnummer för olika språk. Samtidigt utökas tjänsten med ytterligare tre språk och nu går det att få stöd att boka på svenska och engelska samt arabiska, persiska och somaliska.

Mer om vaccination

Information om Coronatest

Om du inte kan använda en smartphone eller en surfplatta kan du kontakta din vårdcentral så hjälper de dig. Det är även vårdcentralen ska du vända dig till om du känner dig osäker på att du klarar av att göra testet hemma själv pga din synnedsättning. Vårdcentralen ska då försöka hitta en annan lösning som funkar för dig. Det är därför viktigt att du berättar för vårdcentralen om varför du behöver extra hjälp.

Mer om Coronatest

Inläst information från 1177 vårdguiden

Nu kan du lyssna på information från 1177 vårdguiden om vad som gäller vaccination i Stockholm.

Lyssna på informationen här