Välkommen till oss!

SRF Stockholms och Gotlands län är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information. Distriktets roll är också att företräda synskadade personer intresse-politiskt gentemot Stockholms läns landsting (SLL) och region Gotland, dels att vara ett stöd för lokalföreningarna.

Mer om vår organisation
Från vänster: Petteri Louhema (ny), Abdulkhalegh Hasanpour (ersättare), Karin Hjalmarson (ordf), Leif Pehrson, Sirkka Husso (sittande), Anne Edlund (ny), Göran Lundmark, Ingela Sjöqvist (ny, ersättare), Mickaela Persson, Siw Olsson och Per Karlström.

Ny styrelse och nytt namn

Såhär ser distriktets styrelse ut för det kommande året. Distriktet gör också ett mindre namnbyte till SRF Stockholm Gotland.

Här är alla ledamöterna