Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation

Vi söker en intressepolitisk ombudsman

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland är en partipolitiskt obunden intresseorganisation av personer med synnedsättning i regionerna Stockholm och Gotland. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om allas lika värde, hävda personer med synnedsättnings rätt till full delaktighet i samhället.

Mer om tjänsten

Information om Coronatest

Om du inte kan använda en smartphone eller en surfplatta kan du kontakta din vårdcentral så hjälper de dig. Det är även vårdcentralen ska du vända dig till om du känner dig osäker på att du klarar av att göra testet hemma själv pga din synnedsättning. Vårdcentralen ska då försöka hitta en annan lösning som funkar för dig. Det är därför viktigt att du berättar för vårdcentralen om varför du behöver extra hjälp.

Mer om Coronatest

Coronainformation från 1177

1177 vårdguiden har givit ut inläst information om Coronaviruset.

Lyssna på informationen här