Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation
Pendeltåg som kommer in på stationen

Utrop vid korta tåg är bra för alla

Från och med i höst kan länets pendeltågsresenärer både se och höra information om kort tåg. Detta efter att distriktet tillsammans med DHR och Funktionsrätt Stockholms län, Trafikverket och Trafikförvaltningen jobbat fram en lösning.

Mer om utrop vid korta tåg