Tecknad bild med en tjej som käppar framför en busshållplats

Se filmen "Trottoar för alla"

Nu släpper SRF Stockholms och Gotlands län en tecknad informationsfilm som främst riktar sig till barn, om hur vi alla kan hjälpas åt för att få bort de hinder som finns i gatu- och trafikmiljön. Filmen "Trottoar för alla" är en del i vår kampanj Gata för alla.

Mer om filmen och kampanjen
Två poliser intill godkänd skylt på en trottoar.

Kamp mot hindren

De senaste fem åren har antalet skyltar och andra hinder på gatorna ökat. -Den som har en synnedsättning kan ramla och göra sig riktigt illa. Dessutom försvåras renhållning och snöröjning, säger kommunpolisen Stefan Holmén.

Läs mer om Kampen mot hindren