Delaktighet ett framgångsrecept för Stockholm

Hur kan Stockholm bli Europas mest attraktiva storstadsregion? Jo, genom att alla i regionen får möjlighet att delta och bidra. Det var budskapet när SRF träffade landstingsrådet Gustav Hemming (C), som har ansvar för Stockholmsregionens nya utvecklingsplan, RUFS 2050.

Mer om träffen med Gustav Hemming
Glada medlemmar

Bli medlem

Alla är välkomna att vara medlemmar hos oss! Som medlem kan du påverka vårt arbete. Du får också delta på alla våra aktiviteter.

Mer om medlemskap