Välkommen till oss!

SRF Stockholms och Gotlands län är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information. Distriktets roll är också att företräda synskadade personer intresse-politiskt gentemot Stockholms läns landsting (SLL) och region Gotland, dels att vara ett stöd för lokalföreningarna.

Mer om vår organisation

SRF Stockholms och Gotlands län söker ny kanslichef

Vi söker en person med erfarenhet av ledning av personal, budgetansvar för sin verksamhet, högskoleutbildning relevant för rollen eller motsvarande yrkeserfarenhet. Du bör också ha erfarenheter från folkrörelser som förtroendevald eller tjänsteman samt ha ett intresse och erfarenhet av att driva intressepolitiska frågor.

Läs hela annonsen här