Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation
Man som käppar i en tunnelbanevagn i New York 1970

Den vita käppen enkel, ovärderlig, oslagbar

Varje år den 15 oktober uppmärksammas ett av världens enklaste och mest ovärderliga hjälpmedel, den vita käppen. Här kommer lite fakta om vår vita vän i vardagen.

Mer om vita käppen