Kritiserad blankett ändras

De frågor du ska svara på när du ansöker om färdtjänst har fått mycket kritik. Nu har de första stegen tagits mot en förändring av ansökningsblanketten. Den nuvarande blanketten är inte anpassad för personer med synnedsättning, vilket gör det svårare att visa vilka behov man faktiskt har, säger Sara Leoni, ombudsman på SRF Stockholms och Gotlands län.

Läs mer om ansökningsblanketten