Välkommen till oss!

SRF Stockholms och Gotlands län är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information. Distriktets roll är också att företräda synskadade personer intresse-politiskt gentemot Stockholms läns landsting (SLL) och region Gotland, dels att vara ett stöd för lokalföreningarna.

Mer om vår organisation
Representanter från distriktet och USGKS står vid ett podium

Bosnienresa med jubiléumsfirande

I början av november reste en delegation från distriktet till Sarajevo för att besöka USGKS, Sarajevos synskadeförening. USGKS firar 70 år som förening och SRF Stockholms och Gotlands län har på olika sätt stöttat dem i över två decennier.

Mer om resan till Bosnien