Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation
En gul taxi 020

Var sjunde taxi borta från Stockholms gator

Enligt både Taxiförbundet och Trafikförvaltningen har antalet taxibilar i region Stockholm minskat sedan pandemin bröt ut i mars. Orsaken är den kraftigt minskade efterfrågan på taxi från såväl företags- och privatkunder som färdtjänst.

Mer om minskningen av taxibilar

Information om Coronatest

1177 vårdguiden informerar om hur man gör ett Coronatest.

Lyssna på informationen här

Coronainformation från 1177

1177 vårdguiden har givit ut inläst information om Coronaviruset.

Lyssna på informationen här