Öppet brev till färdtjänstnämnden

Öppna ögonen - sluta omgående diskriminera synskadades rätt till färdtjänst. Nyligen fick en blind ung man avslag på sin ansökan om färdtjänst i region Stockholm. Han överklagade till förvaltningsrätten som gav regionen rätt med motiveringen att han kan ”lära sig resa samtliga sträckor med kollektiva färdmedel”. Även en ung kvinna med grav synnedsättning har fått avslag på sin färdtjänstansökan från både regionen och förvaltningsrätten. Unga människor på väg ut i vuxenlivet med hela världen för sina fötter. Nu sätts de i ett slags fängelse. Deras brott: de har en synnedsättning som gör att de inte kan orientera sig till okända platser.

Läs hela brevet till Färdtjänstnämden

Nu finns ledsagartider för dig som vill vaccinera dig

Med start måndag 16 augusti kan Region Stockholm erbjuda ledsagartider till dig som vill vaccinera dig mot Covid-19 och som har behov av ledsagning på plats. Tiderna bokas via telefonbokningen, 08–428 429 30. Du berättar i telefonbokningen att du önskar boka en tid med ledsagare.

Länk till mer information

Telefonbokningstjänsten byter telefonnummer

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 byter nu till separata telefonnummer för olika språk. Samtidigt utökas tjänsten med ytterligare tre språk och nu går det att få stöd att boka på svenska och engelska samt arabiska, persiska och somaliska.

Mer om vaccination

Information om Coronatest

Om du inte kan använda en smartphone eller en surfplatta kan du kontakta din vårdcentral så hjälper de dig. Det är även vårdcentralen ska du vända dig till om du känner dig osäker på att du klarar av att göra testet hemma själv pga din synnedsättning. Vårdcentralen ska då försöka hitta en annan lösning som funkar för dig. Det är därför viktigt att du berättar för vårdcentralen om varför du behöver extra hjälp.

Mer om Coronatest