Nyheter


Vi söker en journalist

Synskadades Riksförbund söker journalist på heltid SRF Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för synskadade. Vår främsta uppgift är, att utifrån tanken om allas lika värde, hävda synskadades...
Publicerat: 20 dec 2018

Bosnienresa med jubiléumsfirande

I början av november reste en delegation från distriktet till Sarajevo för att besöka USGKS, Sarajevos synskadeförening. USGKS firar 70 år som förening och SRF Stockholms och Gotlands län har på olika sätt stöttat dem i över två decennier.
Publicerat: 06 dec 2018

Valberedningen informerar

Nu är det åter dags att nominera kandidater och verksamhetsrevisorer till SRF Stockholms och Gotlands län.
Publicerat: 13 nov 2018

SL satsar på ledsagning mellan buss och buss

I juni utvidgade SL sin ledsagningstjänst till att även innefatta ledsagning mellan buss och buss. På hundra olika bytespunkter runt om i länet kan nu resenärer som behöver hjälp till nästa buss beställa en ledsagare. SL erbjuder även bärhjälp mellan exem...
Publicerat: 09 nov 2018

Stor uppslutning på distriktets rehabseminarium

17 oktober anordnade SRF Stockholms och Gotlands län ett seminarium på temat Självständighet ger styrka. Med hjälp av träning, hjälpmedel, stöttning och en dos beslutsamhet kan många få ett friare liv.
Publicerat: 25 okt 2018

Inga nya riktlinjer för färdtjänst utan samråd

Tidigare i höstas blev det känt att Landstingets tjänstemän hade föreslagit omfattande förändringar i riktlinjerna för färdtjänst. Detta utan att ha samverkat med länets funktionshinderorganisationer. Men efter protest från bland annat Synskadades Riksför...
Publicerat: 22 okt 2018

Den vita käppen – oumbärlig, oslagbar, omöjlig att släppa

15 oktober firar vi tillsammans med hela världen den vita käppens dag. Denna till synes enkla pinne är i sig ett mirakel i användbarhet, funktionalitet och säkerhet. Med den vita käppen i hand tar sig miljontals personer med olika synnedsättningar fram ru...
Publicerat: 15 okt 2018

Föreläsning om synförändringar

Vad händer när vi börjar se dåligt, när synen inte längre kan korrigeras med glasögon? Kom och lär om ögat, vanliga förändringar som drabbar synen och om dagens behandlingar!
Publicerat: 11 okt 2018

Hagaberg Folkhögskolas kurser VT 2019

Har du drabbats av en synnedsättning och är inskriven vid Syncentralen? Då kan du delta i synkurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje.
Publicerat: 09 okt 2018

Nya färdtjänstupphandlingen klar

-Rent objektivt ett bättre avtal än det nuvarande. Det säger färdtjänstberedningens ordförande Fredrik Wallén (KD) om den nya upphandling av färdtjänsten som presenterades i tisdags. Också Sara Leoni, ombudsman på SRF-distriktet är positiv till den nya up...
Publicerat: 26 sep 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Nästa