Medlemmarna i styrelsen för SRF Stockholm Gotland står i samlad grupp på en veranda utomhus under en mörkgul parasoll
Styrelsen för SRF Stockholm Gotland 2024

Om oss

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland är ett distrikt inom Synskadades Riksförbund, SRF. Här kan du läsa mer om hur vi är organiserade, hur besluten fattas och hur vi finansieras.

Synskadades Riksförbund bildades 1889 och hette tidigare De Blindas Förening, DBF. 1913 startades en sammanslutning av blinda i Stockholm, som senare kom att utveckla sig till vårt SRF-distrikt.
Hela organisationen bytte namn i mitten av 1970-talet till det nuvarande namnet.

Organisation i tre plan

SRF är en treplansorganisation, med riksförbund, distrikt och lokalföreningar. Riksförbundet har kongress vart tredje år.

Inom SRF Stockholms och Gotlands läns geografiska område finns det elva lokalföreningar. Dessa föreningar omfattar för det mesta fler än en kommun. Som medlem är man normalt ansluten till en lokalförening, och med det blir man automatiskt även ansluten till oss. Men vi har också medlemmar som är direktanslutna till distriktet, eftersom det inte finns lokalföreningar överallt. Vi har ca 2 000 medlemmar.

Röstberättigade och stödjande medlemmar

Är man synskadad eller förälder till ett synskadat barn så är man röstberättigad medlem. Vi har också stödjande medlemmar. I lokalföreningarnas styrelse skall majoriteten vara synskadad inklusive ordföranden. I distriktets styrelse skall alla vara synskadade.
Allt detta enligt våra stadgar.

Så väljs styrelsen

I distriktets styrelse finns det elva ledamöter. Dessa väljs vid årsmötet under våren. Årsmötet består av representanter från de olika lokalföreningarna inom distriktet. Varje förening har rätt att sända minst två ombud. Om lokalföreningen har fler röstberättigade medlemmar än 100, så får det ett ombud till. Totalt brukar det vara ca 45 ombud vid årsmötet. 
Vid årsmötet på våren beslutas om årsredovisning för föregående år, val till distriktsstyrelsen plus eventuella motioner.

Så finansieras verksamheten

Omsättningen för distriktet är drygt 10 miljoner kronor. Vi söker bidrag från Stockholms läns landsting för intressepolitiskt arbete.
Vi söker också bidrag från landstingets kulturnämnd för att ge ut taltidningen Läns- och riksnytt.
Vi får även bidrag från arbetsförmedlingen.
I övrigt finansierar vi vår verksamhet med att söka pengar från stiftelser och fonder.