En man och hans ledarhund som står i en busskur

Frågor vi driver

Vi vill att synskadade ska ha samma möjligheter som andra att leva ett aktivt liv, att kunna förflytta sig och få vardagen att fungera. Här får du veta mer om olika frågor vi driver.

Synskadades Riksförbund har drivit på för många förbättringar, som idag verkar självklara. Ofta är det saker som är till nytta för de flesta, inte bara för oss som har en synnedsättning. Ljudböcker är ett exempel, de gjordes ursprungligen för att blinda skulle få tillgång till fler böcker. Nu är det många som gillar att läsa med öronen. Ticksignalerna vid övergångsställen är ett annat exempel. De är nödvändiga för att vi som ser dåligt ska komma över gatan på ett säkert sätt. Men även för andra, som exempelvis barn och äldre, är de till hjälp och ger en tydligare signal om när det är grön gubbe.

Vi har också tryckt på för att det ska finnas bättre hjälpmedel och bra rehabilitering ifall man får sämre syn. Det gör att vi idag har bättre teknik för att förstora text och få den uppläst med syntetiskt tal i bland annat datorer. Inom mängder av områden är vi aktiva för att förenkla livet för synskadade. 

Kollektivtrafik

Färdtjänst

Rehabilitering och hjälpmedel

Arbetsmarknad

Tillgänglighet

Ögonsjukvård

Barn och ungdom

Internationellt solidaritetsarbete