Bild på Sarajevo
Vy över Sarajevo

Internationellt solidaritetsarbete

Sedan 1998 arbetar SRF Stockholm Gotland för att förbättra villkoren för synskadade i Bosnien. Tillsammans med vår bosniska systerorganisation har vi startat kurser i bland annat engelska och punktskrift. Vi arbetar också med att sprida FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Kriget i Bosnien under 1990-talet satte djupa spår som fortfarande hämmar den politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i landet. För att situationen för de synskadade där, ska kunna förbättras är det viktigt med kontakter i omvärlden som kan ge stöd och information.

Inom SRF har vi över hundra års erfarenhet av att organisera oss och kämpa för våra rättigheter. Våra synskadade kamrater i Bosnien har just börjat sitt organisationsbyggande. Därför har vi i SRF Stockholms och Gotlands län en viktig roll att fylla.

Vi stärker varandra

I samarbetet med vår systerorganisation USGKS i Bosninen-Hercegovina försöker vi bidra med erfarenheter från våra medlemmar och visa på hur vi har löst olika svårigheter som man som synskadad kan hamna inför. Om vi kan visa på positiva exempel där vi har lyckats, och samtidigt få nya infallsvinklar på problem som vi fortfarande har i Sverige, så kommer alla att få ut något av det samarbetet.

Solidaritetsarbetet bygger på tanken om att vi är starka tillsammans och att vi måste hjälpa varandra för att motverka diskrimineringen i våra samhällen, förbättra våra livsvillkor och få en godtagbar försörjning.

Vi träffas varje år

Vartannat år kommer vår systerorganisation i kantonen Sarajevo till oss här i Sverige på besök. Då försöker vi hitta nya och intressanta studieobjekt, ordna med besök hos myndigheter, organisationer och enskilda synskadade personer som kan vara av intresse och verka som förebilder. Vartannat år åker SRF till Sarajevo och får då lära oss hur man arbetar med synskadefrågor i Bosnien. 

FN-konventionen på punkt och tal

Ett intensivt arbete pågår i USGKS att skriva ut och distribuera exemplar av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en av nio människorättskonventioner som finns. EU har ratificerat den och därmed måste alla EU-stater leva upp till vad som står där. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och här trädde den i kraft den 15 januari 2009.

I Bosnien har nu detta dokument producerats i vanlig skrift, punktskrift och i ljudformat så att alla inom USGKS ska kunna ta del av det. Syftet med detta är att synskadade ska kunna börja använda konventionen i det dagliga påverkansarbetet gentemot politiker och myndigheter.