Barn skriver på punktskrivmaskin
Det ska inte vara tungt och krångligt att lära sig läsa

Barn och ungdom

Att släpa en punktskriftsmaskin fram och tillbaka mellan hemmet och förskolan är inte ett smidigt sätt för ett barn att lära sig läsa och skriva. Barn i förskoleåldern borde därför självklart ha rätt till två maskiner, tycker vi.

För synskadade barn är det precis som för alla andra viktigt att utveckla sitt skriftspråk. Men i Stockholms läns landsting har barn i förskoleåldern inte rätt till dubbla uppsättningar av punktskriftsmaskiner. Det är med hjälp av denna maskin som man lär sig hur punktskrift fungerar. Barnets föräldrar måste därför släpa punktskriftsmaskinen fram och åter mellan hemmet och förskolan. Eftersom en punktskriftsmaskin väger cirka fem kilo, blir det väldigt besvärligt. SRF Stockholm Gotland arbetar för att det ska gå att ha en punktskriftsmaskin på varje ställe, både hemma och i förskolan.

Vi vill gärna veta vad du som förälder till synskadat barn tycker om detta, mejla till tycktill@srfstockholmgotland.se