Fötter som går i en markerad trappa
Man måste kunna se var man sätter fötterna

Tillgänglighet

Vi som har en synnedsättning vill precis som andra kunna röra oss tryggt i vår närmiljö. För oss kan det till exempel vara riskabelt att korsa gatan om övergångställena är dåligt utformade. Det kan också vara svårt att orientera sig på offentliga platser, som i köpcentrum och på stora sjukhus.

Vi vill påverka arkitekter, planerare och politiker så att det blir enklare och säkrare att röra sig i samhället. Sådant som underlättar för synskadade är till nytta för de flesta andra också. Här kan du läsa om några av de områden där vi driver på för att det ska bli bättre.

Tillgängliga lokaler i vården

Vi har regelbundna kontakter med landstinget och dess fastighetsbolag Locum. Det har visat sig att sjukhus och andra vårdlokaler har en hel del brister som behöver rättas till. Bättre färgsättning som underlättar orienteringen, tydligare skyltar och ledstråk som gör det lättare att hitta till receptionen, är några av de förbättringar vi efterlyser. Efter förslag från oss har fastighetsbolaget Locum beslutat att testa och utvärdera olika typer av ledstråk. Syftet är att se vilka lösningar som fungerar bäst på sjukhus och vårdcentraler. 

Tillgänglighet i din hemkommun

Det behöver bli lättare och säkrare att ta sig fram på gator, torg, i köpcentrum och i andra offentliga anläggningar. Många kommuner har varit långsamma med att göra offentliga platser och byggnader mer tillgängliga för oss som ser dåligt. Tillsammans med våra lokalföreningar runt om i Stockholms län och på Gotland arbetar vi för att påverka kommuner och privata fastighetsägare att bli mer aktiva. 

Enkelt avhjälpta hinder

Sedan mer än tio år tillbaka finns bestämmelser i plan- och bygglagen om att fastighetsägare ska ta bort enkelt avhjälpta hinder. Det rör sig om relativt billiga åtgärder, som gör miljön säkrare och mer användbar för bland andra synskadade. Exempel på enkelt avhjälpta hinder är dålig färgsättning som gör det svårt att hitta, bristfälliga skyltar, otillräcklig belysning, samt dålig kontrastmarkering av trappor och andra kanter.

Både kommuner och privata fastighetsägare ska ta bort sådana hinder. Det gäller miljöer "dit allmänheten har tillträde", står det i lagen. Alltså allt från gator, parker och lekplatser för barn, till affärer, läkarmottagningar, fritidslokaler och kyrkor. Varje kommun har ansvar för att lagen följs. Arbetet med att förbättra miljön går långsamt i många kommuner och vissa har knappt ens börjat.

Under 2012 drev vi därför en kampanj för att kommunerna ska ta sitt ansvar och systematiskt förbättra tillgängligheten.

Vi vill gärna veta vad du som synskadad tycker om tillgänglighet, mejla till tycktill@srfstockholmgotland.se