Glad och ledset ansikten i guld
Foto: Klara Granberg

Kultur

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland arbetar för ett tillgängligt kulturutbud i länet.

Vi samråder med landstinget i deras kultursatsningar och testar och bevakar att tillgängligheten för personer med synnedsättning säkerställs. Även privata kulturaktörer påverkar vi genom vårt intressepolitiska arbete. Det sker bland annat genom dialog, tips och stöd.
Andra områden vi arbetar med är syntolkning av biofilmer, teater, opera och sportevenemang.