Stöd vårt arbete

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland ger stöd till synskadade på olika sätt. Vi i vår tur har därför behov av ekonomiskt stöd.

Vi välkommnar bidrag och gåvor från enskilda, företag, myndigheter, stiftelser och organisationer.
En gåva är alltid välkommen och pengarna används i vår verksamhet. Enklast är att sätta in pengar på vårt plusgironummer 595 93-4.

Som stödjande medlem bidrar du ekonomiskt, och då kan du också aktivt hjälpa till i vår lokala verksamhet.

En hjälpande hand är alltid välkommen!