Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson sitter vid podiet
Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson

Årsmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas per telefon den 9 maj.

Handlingar:

Kallelse

Föredragningslista

Utskottsarbete

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse SRF Stockholm Gotland

Revisionsberättelse SRF Södertörn

Verksamhetsrevisorernas rapport

Motion kartor och bilder

Motion Centrala kampanjer

Motion Kompetensförsörjning 2020

Motion medlemsavgift

Motion Rätten till information

Nomineringar till kongressen (läggs inte ut pga GDPR)

Rapport från Synskadades stiftelse Stockholms och Gotlands län

Verksamhetsplan 2021-2022

Förslag till budget 2021

Förslag till medlemsavgift 2021

Rapport och förslag från valberedningen (läggs inte ut pga GDPR)

Rapport om bifallna motioner och protokollsanteckningar

Motion