Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson sitter vid podiet
Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson

Årsmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams den 24 april 2021.

Handlingar:

Kallelse

Föredragningslista

Arbetsordning

Utskottsarbete

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse SRF Stockholm Gotland

Verksamhetsrevisorernas rapport

Nomineringar till kongressen (läggs inte ut pga GDPR)

Rapport från Synskadades stiftelse Stockholms och Gotlands län

Verksamhetsplan 2022

Förslag till rambudget 2022

Förslag till medlemsavgift 2022

Rapport och förslag från valberedningen (läggs inte ut pga GDPR)

Rapport om bifallna motioner och protokollsanteckningar