Ingången till lokalen i Täby
Ingång till lokalen på Kullagränd, Åkerbyvägen 1 i Täby

Välkommen till SRF Norrort

Synskadades förening, SRF Norrort vänder sig till synskadade barn och vuxna i Danderyd, Täby och Vallentuna kommuner. Inom SRF Norrort har man möjlighet att få träffa andra synskadade som har svårigheter med att se. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende. Vår förening arbetar för att vi synskadade i Danderyd, Täby och Vallentuna ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället.

Som medlem i SRF Norrort kan du delta i temamöten, studiecirklar, prova-på-aktiviteter, syntolkad teater, motionsaktiviteter, julavslutning och utflykter som är speciellt anpassade för synskadade.

En gång i månaden så har vi även dagträffar. Vi kallar dessa för Träffpunkt. 
Första måndagen i månaden kl. 14.00-16.00, har vi Träffpunkt Norrort i Täby.
Andra måndagen i månaden kl. 13.00-14.30, har vi Träffunkt Vallentuna.

Alla medlemmar är välkomna till dessa träffpunkter.

Första måndagen i månaden har SRF Norrort styrelsemöte på förmiddagen.

Medlemsmöten har vi på kvällstid två gånger om året. Dessa anordnas i regel den tredje onsdagen i februari och oktober. På medlemsmötena har vi ett kulturinslag och äter en lättare måltid.Under maj månad anordnar vi en bussresa till något intressant mål.

Stor lokal med många dukade bord bär medlemmarna lyssnar på en orkester
Foto: SRF Norrort 50 års jubileum 2019

Genom ditt medlemskap i vår förening ger du tyngd åt vårt påverkansarbete gentemot kommuner och regioner. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening, än som enskild person.

Anhöriga och vänner är också varmt välkomna som stödjande medlemmar.

Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.
Stöd dig själv och oss med ditt medlemskap!

 

 Ingång till lokalen i Vallentuna
Foto: Ingång till lokalen i Vallentuna