Välkommen till SRF Solna-Sundbyberg

Vi vänder oss till barn och vuxna med synnedsättning boendes i Solna stad och Sundbybergs kommun.

Inom SRF har man möjlighet att få träffa andra synskadade som har svårigheter med att se. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende.

Det är då viktigt att få dela sina tankar med andra i samma situation och upptäcka att man inte är ensam om sina särskilda förutsättningar.

Vi tycker att alla människor har lika värde oavsett om man ser dåligt eller inte. Därför arbetar vi tillsammans för att påverka vår situation så att den blir så jämställd som möjligt. Det innebär bland annat att vi försöker påverka vårt samhälle, så att det tar hänsyn till våra behov och förutsättningar.

 Anhöriga är också välkomna som stödjande medlemmar i föreningen.

Vi ordnar bland annat:
* Regelbundna tipsträffar med trevlig gemenskap och erfarenhetsutbyte
* Medlemsträffar med underhållning.
* Studiebesök
* Utfärder och fester

Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen om du har idéer på aktiviteter eller andra tankar kring verksamheten. Du hittar våra kontaktuppfiter här.

Stöd dig själv med ditt medlemskap!