Distriktets möten och träffar hålls fortsatt digitalt

Distriktet följer rekommendationerna – alla möten och träffar hålls fortsatt digitalt

Trots att många fått vaccin mot covid-19 är smittspridningen fortsatt hög i region Stockholm. Distriktet följer sedan pandemins utbrott för ett drygt år sedan Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samtliga möten och träffar, såväl interna som externa, sker digitalt. Personalen arbetar hemifrån och våra arbetsgrupper träffas och jobbar även de via telefon eller digitala mötesplattformar. 

- Vi prioriterar säkerhet framför allt, för både medlemmar och personal. Jag följer utvecklingen noggrant och kommer självklart meddela alla så fort vi tillåts öppna upp för fysiska träffar igen, säger Ulrica Blomqvist, kanslichef på SRF Stockholm gotland.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Ulrica Blomqvist på tel: 08-462 45 01 eller E-post: ulrica@srfstockkholmgotland.se