Forskningsprojekt om informationen under Covid 19

Organisationen Begripsam kommer göra ett forskningsprojekt om hur personer med olika funktionsnedsättningar har fått eller kunnat uppfatta information under pandemin.

Den svenska strategin för att hantera Covid-19-pandemin har byggt på att en välinformerad allmänhet förväntas agera utifrån de uppmaningar och den information som förmedlas.

Men har alla medborgare kunnat ta del av informationen? Hur har den fungerat över tid? Har man kunnat hänga med i utvecklingen eller stannade den tillgängliga informationen vid att man ska tvätta händerna? Vad kan bli bättre redan nu under pågående pandemi, och vad kan bli bättre i en framtid?

Resultatet av studien förväntas även kunna generaliseras till andra situationer då viktig samhällsinformation behöver spridas i befolkningen och då det behövs särskilda insatser för att nå vissa grupper med tillgänglig och begriplig information.

Mer information finns på Begripsams hemsida