Bild på Sara Leoni som har brunt, kortklippt hår
Sara Leoni, ombudsman

Inga nya riktlinjer för färdtjänst utan samråd

Tidigare i höstas blev det känt att Landstingets tjänstemän hade föreslagit omfattande förändringar i riktlinjerna för färdtjänst. Detta utan att ha samverkat med länets funktionshinderorganisationer. Men efter protest från bland annat Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län har nu beslutet om de nya riktlinjerna skjutits fram.

Det var bland annat nya skrivningar där färdtjänsthandläggarens åsikter om vad som kan anses vara en nödvändig eller väsentlig resa skulle ersätta den tidigare skrivningen att resa efter behov som fick distriktet att agera.
- Vi hade inte fått förfrågan om att inkomma med synpunkter på det nya förslaget trots att landstinget sedan flera år har en etablerad modell för samverkan med funktionshindersorganisationerna. När vi läste förslaget såg vi en risk för godtyckliga bedömningar utifrån handläggare och tillfälle. Därför är vi väldigt glada över att beslutet om de nya riktlinjerna har skjutits fram, säger Sara Leoni, ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län.

Inför valet sade sig majoriteten av landstingspartierna vilja se bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna resa efter behov. Flera partier öppnade dessutom för att helt ta bort begränsningarna av färdtjänstresor. Men efter att ha granskat det nya förslaget för färdtjänstens riktlinjer såg funktionshinderorganisationerna tecken på motsatsen; risk för inskränkningar i resetilldelningen. Därför lämnade vi in en skrivelse till Landstingets ledamöter med synpunkter på de förändringar som föreslogs. Politikerna hörsammade våra synpunkter och beslutet kommer enligt Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstutskottet, inte skyndas fram.