Från vänster: Petteri Louhema (ny), Abdulkhalegh Hasanpour (ersättare), Karin Hjalmarson (ordf), Leif Pehrson, Sirkka Husso (sittande), Anne Edlund (ny), Göran Lundmark, Ingela Sjöqvist (ny, ersättare), Mickaela Persson, Siw Olsson och Per Karlström.
Från vänster: Petteri Louhema (ny), Abdulkhalegh Hasanpour (ersättare), Karin Hjalmarson (ordf), Leif Pehrson, Sirkka Husso (sittande), Anne Edlund (ny), Göran Lundmark, Ingela Sjöqvist (ny, ersättare), Mickaela Persson, Siw Olsson och Per Karlström.

Här är nya styrelsen

Såhär ser distriktets styrelse ut för det kommande året. Av dessa är fyra ledamöter valda på två år, nämligen Petteri Louhema, Anne Edlund, Sirkka Husso och Mickaela Persson.

Årsmötet i distriktet har valt föreningens styrelse för det kommande året. Tre ansikten är nya, och det är Petteri Louhema, Anne Edlund och Ingela Sjöqvist.

På årsmötet beslutades även att distriktet gör en namnändring. Under året kommer ett byte ske till SRF Stockholm Gotland, som uppfattats som enklare att kommunicera än SRF Stockholms och Gotlands län.

Ett antal uttalanden blev också resultatet av årsmötet. I korthet gäller det krav på höjning av den digitala kompetensen för personer med synnedsättning, en bättre fungerande resegaranti i färdtjänsten, förslag på ökad tillgång på synpedagoger i länet samt utökad digital tillgänglighet inom vården, färdtjänsten och andra tjänster inom regionen.

Uttalandena i sin helhet finns att läsa här:

Uttalande om resegarantin
Uttalande om synpedagoger
Uttalande om digital kompetens
Uttalande om webbtillgänglighet