Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholm Gotland

Inga fler synkurser på Hagaberg

-Vi känner en stor besvikelse och frustration, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholm Gotland, efter det slutgiltiga beskedet att det inte blir fler synkurser på Hagabergs folkhögskola.

-Folkhögskolan har uppgett att det är ekonomin som varit problemet. Vi har från distriktets sida lyckats få beviljat pengar från Synskadades stiftelse för att möjliggöra synkurser i sommar. Nu har Hagabergs folkhögskola meddelat att de inte har kompetens för att genomföra sådana kurser. Hade de velat hålla kurserna hade de kunnat fråga oss om hjälp med att hitta kompetens, säger Karin Hjalmarsson.

-Det som går förlorat är en fantastisk rehabilitering för framför allt äldre med synnedsättning. Vi har bara hört lovord för kurserna. En rad personer får nu inte möjlighet att leva ett så aktivt liv som de skulle kunna leva, säger Karin Hjalmarson.

Hur går SRF Stockholm Gotland vidare med frågan?
-Vårt första steg har varit att ta kontakt med Region Stockholm, som redan tidigare varit intresserade av att hitta en lösning. Jag hoppas att regionen på något sätt ska kunna använda det stöd som gått till Hagaberg för nya kurser i annan regi.