Ingen taltidning på Gotland i sommar

Journalist Linda Jansdotter på taltidningen På tal om Gotland, kommer att vara borta under en längre tid och därför kommer inte taltidningen att ges ut.

SRF Gotland diskuterar med Almedalsbiblioteket om någon form av nödlösning för inläsning av samhällsinformation i Coronatider.