Inläst information från 1177 vårdguiden

Nu kan du lyssna på information från 1177 vårdguiden om vad som gäller vaccination i Stockholm.