Josefin och Siw har bygghjälmar och varselvästar
Siw och Josefin kontrollerar tillgängligheten

När Huddinge sjukhus nya operationsbyggnad granskas hörs ljuv musik

Det senaste samverkansrådet med Locum gick av stapeln mitt i händelsernas centrum. Deltagarna från de olika funktionshinderorganisationerna samlades på Karolinska sjukhuset i Huddinge och fick iklädda skyddskläder gå en rundtur mitt i byggandet av en ny operationsbyggnad.

Den nya byggnaden, Chopin, invigs i december. Än så länge är området fortfarande en byggarbetsplats där tester och besiktningar av medicinsk utrustning sker löpande. Gruppen fick bland annat besöka väntrum och receptioner tillhörande röntgenavdelningarna. Vidare kikade de in på förlossningsavdelningen, personal- och besöksytor och, sannolikt för första och sista gången i vaket tillstånd, en operationssal. 

Distriktets representanter, ombudsman Josefin Bergstrand och styrelseledamoten Siw Ohlsson, tyckte att lokalerna kändes både tillgängliga och genomtänkta. Belysningen var bra utan bländningseffekt, likaså var färgval och kontraster funktionella för personer med synnedsättning. 

- Vi var riktigt imponerade. Egentligen är det förstås sorgligt att man ska behöva känna så, men att något är så tillgängligt från start för såväl patienter, anhöriga och personal är inte alltid så vanligt, säger Josefin Bergstrand. 

Varken Josefin eller Siw hade några negativa synpunkter på byggnaden. Eftersom Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland i ett tidigt skede var med och granskade ritningarna för Chopin kan vi inte annat än tolka samverkan med Locum som lyckad. Ju tidigare funktionshinderorganisationerna kommer in i granskningsarbetet desto bättre. Att göra om i efterhand blir både dyrt och problematiskt.