En röd buss vid busstation

Nu måste alla bussresenärer ha giltig biljett

Trots att bussarnas främre dörrar där viseringsmaskinen finns hålls stängd på grund av smittorisken måste nu samtliga resenärer i Stockholms kollektivtrafik ha en giltig biljett när de kliver på bussen. Den som reser med reskassa måste alltså ta sig till närmsta tunnelbane-, spårvagns- eller pendeltågsstation för att blippa sitt kort innan de kliver på en buss.

SL måste få in pengar då det ekonomiska tappet sedan pandemin startade har varit stort. De nya reglerna började gälla 28 oktober och gäller fram tills annat meddelas. Om en biljettkontrollant upptäcker att någon reser utan giltig biljett kan en avgift på 1500 kr tillkomma.

För personer med exempelvis synnedsättning som på grund av funktionsnedsättningen kan ha svårt att hitta till en station för blipp av kortet finns undantag. Biljettkontrollanterna vet att alla inte kan ta sig till en tågstation. Även andra skäl gör att alla inte kan blippa sin biljett,  exempelvis personer som inte har en smart mobil. Den som har ett giltigt färdtjänstkort kan precis som tidigare åka buss utan att blippa kortet före påstigning.