Foto på spärren

Ny kortläsare i kollektivtrafiken

Från och med den 1 april kommer de nuvarande blåa kortläsarna på spärrarna i SL-trafiken endast att fungera som display som visar information om kortets giltighet. SL-kortet/färdtjänstkortet ska då läsas av på den nya läsaren som är av glas och har en grön ram runt.

Den nya läsaren sitter på höger ovansida i början på spärren, oftast precis nedanför den blåa läsaren. Om du använder den bredare spärren (se nedan) så sitter läsaren snett fram på spärren till vänster om den blå kortläsaren.

Ovanför kortläsaren så sitter en knapp. Om du trycker på knappen så får du kontakt med spärrvakten, för att t ex få längre öppningstid av spärren.

Om du har ett gammalt färdtjänstkort så måste du visa det för spärrvakten, för det fungerar inte med den nya kortläsaren.

Foto på en bredspärr