Nytt avtal i färdtjänsten

Från 1 april gäller ett nytt färdtjänstavtal i Region Stockholm. Det innebär bland annat att ett tredje taxibolag är upphandlat för resor. Ersättningen höjs för chaufförer som tar resegarantikörningar, och för körningar med ledarhund eller bilbarnstol. Det innebär också en högre ersättning för taxiresor i innerstaden. Samtidigt sänks ersättningen i vissa områden med mindre hårt trafiktryck.

Distriktets ordförande Karin Hjalmarson kommenterar avtalet:

- Vi är nog många som hoppas på det nya avtalet och vi tycker att färdtjänsten har fått med en del av våra viktiga frågor. Exempel på sådana är fler bilar i rusningstid, bättre ersättning till chaufförer som kör ledarhundar, eller som har bilbarnstol, vilket förhoppningsvis kommer att göra situationen enklare för de som har ett jobb, är ledarhundsförare och för synskadade föräldrar.

Det har varit brist på chaufförer och bilar, och tidspassningen har inte varit bra under senaste året. Men fler bilar tror kommer förbättra situationen tror ansvarig politiker kristdemokraten Fredrik Wallén.

- Vi utgår ifrån att man kommer märka av det genom större biltillgång, säger Fredrik Wallén (KD) som är färdtjänstnämndens ordförande.

Ungefär 1400 bilar tillförs när Taxi Stockholm tillkommer utöver de tidigare bolagen Taxi Kurir och Sverigetaxi, och totalt ska nästan 4000 bilar vara tillgängliga för vanlig färdtjänsttaxi enligt Wallén.

Större krav ska ställas på chaufförerna att ha kunskap om funktionsnedsättningar. Samtidigt införs krav på kollektivavtalsliknande villkor för de anställda i taxibolagen.

Det blir också en ändring kring resegarantin. Ersättningen blir högre för sådana resor, och tanken är att det ska leda till att det blir lättare att få fram bilar när en körning har uteblivit till exempel.

- Man får extrabetalt. Vi tror det underlättar, säger Fredrik Wallén.

Karin Hjalmarson säger att det kommer ta ett tag innan vi vet om det nya avtalet löser problemen som förväntat.

- Om det nya avtalet håller vad det lovar tror jag vi blir varse i höst. Det är hösten som de senaste åren har varit kaosartad i färdtjänsten. Just nu tar vi till oss de förbättringar som gjorts och fortsätter att jobba med de utmaningar vi har kvar, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

Mer information om nyheterna i färdtjänsten hittar du här.
En intervju med Fredrik Wallén (KD) om färdtjänstavtalet i tidningen Läns- och riksnytt finns här.