SRF:s barn och ungdomsråd

Är du mellan 10 och 18 år och vill vara med och påverka?

Riksförbundet söker nya medlemmar till barn och ungdomsrådet. Rådet träffas ca två gånger per år och är en länk mellan barn och unga i landet och oss som arbetar med påverkansfrågor inom SRF. 

Hör av dig till Christine Héli: christine.heli@srf.nu, tel. 08-39 92 46 om du vill sitta med i barnrådet eller om du har frågor eller funderingar.