Samåkning återinförs

Den 1 oktober återinförs samåkning med färdtjänst och sjukresor.

Under pandemin beslöt Färdtjänstnämnden att samplaneringen i färdtjänsten skulle upphöra. Detta på grund av smittskyddsskäl. Nu när det inte längre är pandemi har Färdtjänstnämnden fattat beslut om att samplaneringen ska återinföras.

Från och med 1 oktober kan alltså alla som har ett färdtjänsttillstånd som tillåter samplanering bli samplanerade med andra resenärer. Införandet gäller även för sjukresor.    

För ytterligare information:https://fardtjansten.regionstockholm.se/