Samplanering av färdtjänst- och sjukresor stoppas

Onsdagen den 18 mars togs ett nytt beslut angående samplanering av färdtjänst och sjukresor.

Samplaneringen tas bort under 3 månaders tid, med start onsdag 18 mars. Detta för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.För de resenärer som vill göra en frivillig samplanering, så går detta att göra på samma sätt som tidigare.