Synpedagogen Hinni föreläser inför åhörare
Synpedagog Hinni föreläser för åhörare

Stor uppslutning på distriktets rehabseminarium

17 oktober anordnade SRF Stockholms och Gotlands län ett seminarium på temat Självständighet ger styrka. Med hjälp av träning, hjälpmedel, stöttning och en dos beslutsamhet kan många få ett friare liv.

Ett av seminariets syften var att öka kännedomen om vilken rehabilitering som finns att få och inspirera medlemmar till att själv vilja utveckla sin självständighet. Seminariet var också en del i distriktets satsning på just en god rehabilitering för ökad självständighet i vardagen och ett led i medlemsdemokratin för att inhämta tankar, erfarenheter och synpunkter inför distriktets fortsatta arbete. 

-          Att kunna utföra vardagssysslor och göra sådant man tycker om på egen hand är en frihet och ger en känsla av styrka, säger Josefin Bergstrand, ombudsman på distriktet och ansvarig för seminariet.

Vägen till varje individs känsla av ökad och stärkt självständighet är en egen vilja i kombination med god rehabilitering. Därför är det viktigt att få kännedom om vilken hjälp som går att få, men också inspiration för att själv vilja utveckla sin självständighet.
Drygt 30 personer slöt upp till kvällen som hölls i Gotlandssalen. Stockholms Syncentral medverkade som gäster och föreläsare för att berätta om rehabiliteringsprocessen för hjälp med träning i både digitala hjälpmedel och orientering och förflyttning. Därtill höll Paralympics-medaljören Maja Reichard en inspirationsföreläsning om hur hon lever och tar sig fram med hjälp av såväl digitala hjälpmedel som vit käpp och ledarhund.

För att få in medlemmarnas egna tankar och önskningar gällande just rehabilitering avslutades kvällen med gruppsamtal där önskemål och förslag skrevs ned. Distriktet kommer att sammanställa det som kom fram under seminariet och jobba vidare med det som ett framtida arbetsunderlag. Även Stockholms Syncentral kommer att få del av anteckningarna för att få input om sin verksamhet och hur den kan utvecklas.