Studenter sökes till forskningsprojekt

Forskaren Anna Lundh vid Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås söker deltagare till ett forskningsprojekt. Forskningen går ut på att undersöka hur studenter med synnedsättning använder hjälpmedel för att läsa när de studerar.

Trots att många ljudbaserade lästeknologier har funnits länge och blir alltmer populära, så finns det fortfarande ganska lite forskning om hur man lär sig använda dessa teknologier för sin läsning. För att bättre kunna förstå detta söker projektet 15 personer till en intervjustudie.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att använda talböcker, skärmläsare, talsyntes, ljudböcker och/eller andra ljudbaserade sätt att läsa i dina studier?

Här hittar du mer infomation om projektet och kontaktuppgiter till Anna Lundh.

Forskningsprojektet görs i samarbete mellan Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Myndigheten för tillgängliga medier.