Syn- och hörselinstruktör i Österåkers kommun

Från den 1 maj 2021 finns nu en syn- och hörselinstruktör i Österåkers kommun. En syn- och hörselinstruktör arbetar för att öka tryggheten och säkerheten för dig som har en syn och/eller hörselnedsättning. Samt hjälpa dig med att uppnå en ökad självständighet i din vardag.

I Österåkers kommun arbetar nu syn- och hörselinstruktören Cecilia Öhman som är utbildad undersköterska och har arbetat inom äldrevården i ca 20 år. Cecilia är under vidareutbildning i syn- och hörselkunskap. Hon har sin arbetsplats på Träffpunkten Fyren, men vid behov gör hon hembesök.

Det här gör instruktören:
• Stödjer dig i vardagen vad gäller till exempel hjälpmedel, tips och råd och förhållningsätt.
• Samverkar med andra verksamheter som möter dig som har en syn- eller hörselnedsättning.
• Utbildar och ger råd till personal inom äldreomsorgen och annan omsorgspersonal.

Cecilia nås på telefonnummer 08-540 816 94, telefontider är måndagar klockan 13.00-15.00 samt tisdagar–torsdagar klockan 9.00-11.00. Eller via e-postadress: cecilia.ohman@osteraker.se

Styrelsen SRF Vaxholm Österåker