Syncentralens verksamhet i egen regi 2025

Syncentralsverksamheten i länet går över till egen regi 1 mars 2025. Förändringen ska bland annat bidra till att säkra kompetensförsörjningen på sikt som idag är en utmaning.

Mer information finns på Region Stockholms hemsida.