Telefonbokningstjänst till vaccinationsmottagningarna

Länets 15 vaccinationsmottagningar får från och med onsdag eftermiddag stöd av en telefonbokningstjänst för vaccinering mot covid-19. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet och vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Telefonnummer: 1177, knappval 6 (svenska och engelska),
Öppettider 08-19 måndag-söndag.

Länk till sll.se: Nu öppnar telefonbokningstjänst till vaccinationsmottagningarna i Region Stockholm - Region Stockholm (sll.se)

Med start idag kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.

Länk till sll.se: Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3 - Region Stockholm (sll.se)