Trägen vinner – distriktets påverkansarbete har gett resultat

Under årets första hälft har distriktet nått flera intressepolitiska framgångar. Vi är glada över att kunna presentera dessa positiva nyheter om färdtjänstens utrednings- och ansökningsblankett och hemtest för HPV, speciellt med tanke på att förarbetet har påbörjats för flera år sedan.

Redan 2018 startade vårt påverkansarbete gentemot Trafikförvaltningen om utformningen av utrednings och ansökningsblankett för färdtjänsten. Vi ansåg att det var orimligt att inga frågor om orienteringssförmåga ställdes, fokus låg på hur långt man kunde gå i antal meter. Inte heller fanns den vita käppen med under frågan om hjälpmedel. I de nya blanketterna finns både vit käpp och öppna svarsalternativ. Det öppnar för att den sökande själv kan beskriva vilka problem synnedsättningen innebär, något vi är övertygade om kommer minimera risken för avslag. Utan vårt påverkansarbete hade förmodligen inte förändringen kommit till stånd, framgången visar att vårt arbete ger resultat.

Syntolkat hemtest  

En annan glad nyhet är att vi under vintern uppmärksammade Regionalt cancercentrum på att det nya hemtest för HPV som de börjat skicka ut var otillgänglig för vår målgrupp. HPV-test erbjuds kvinnor mellan 23-70 år och bidrar till tidig upptäckt av livmoderhalscancer. I samarbete med SRF Stockholm Gotland tog ansvariga fram en syntolkad information som underlättar för kvinnor med synnedsättning att själva genomföra testet i hemmet. Här finns den syntolkade instruktionen på 1177

Vill du veta mer om färdtjänstblanketterna, kontakta ombudsman Christoffer Örnevik,
E-post:christoffer@srfstockholmgotland.se 
Tel: 08-462 45 20 

Hemtest HPV Pia-Lena Krischél, samordnare intressepolitik 
E-post: pia-lena@srfstockholmgotland.se 
Tel: 08-462 45 19