Upplevelser av belysning i den offentliga miljön

Stiftelsen Tryggare Sverige genomför ett forskningsprojekt, tillsammans med Solna Stad och Light Bureau, med fokus på smart belysning i offentlig miljö i relation till trygghet; BETRIOT. Målet med BETRIOT är att utveckla en kommunal modell som tydliggör hur belysningssystemet kan planeras, förvaltas och underhållas för att öka säkerheten, tryggheten och jämlikheten i offentliga miljöer.

För att ta fram belysning som passar så många som möjligt vill vi intervjua personer med olika typer av synskador som kan dela med sig av sina upplevelser av belysning i den offentliga miljön. 

Om du vill dela med dig av dina tankar och upplevelser av belysning, fyll i formuläret som nedan finns som länk så kontaktar vi på Stiftelsen Tryggare Sverige dig för att boka in en intervju. 

Vill ni läsa mer om projektet kan ni välja denna länk: https://iotsverige.se/projekt/betriot  

För att göra en intresseanmälan till intervju om belysning välj denna länk:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Ipdg5u2y5DzUAwmleUv0_eJ9CL5bfmmup0CA5VaMSLHi-w/viewform?usp=sf_link