Inger Berndtsson har grått hår ner till axlarna och glasögon med svarta skalmar. Hon bär en mönstrad blus i svart och orange.
Fotograf: Synskadades Riksförbund/ Sofia Andersson

Utdelning av ögonvårdspriset under Internationella ögondagen

Idag är det Internationella ögondagen och Synskadades Riksförbund delar ut sitt ögonvårdspris, som är för uppmuntran till forskare. Ögonvårdspris går till docent Inger Berndtsson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och till professor Neil Lagali vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.

Motivering:

De båda pristagarna står för en bredd som spänner från experimentell ögonforskning till väsentliga framsteg inom rehabiliteringen för personer med synnedsättning.

I sin forskning har Inger Berndtsson lyft fram att rehabilitering måste utgå från individens egna erfarenheter när olika insatser formas. Rehabilitering kan aldrig bli lika för alla som förlorar synen. Hon har tydliggjort viktiga processer kring synskadans konsekvenser.

Neil Lagali har skapat förutsättningar för synskadade med ögonsjukdomen aniridi att möta andra i hela Europa med samma diagnos, också med forskarvärlden.

Bakgrund:

Ögonvårdspriset har sedan 1992 delas ut till forskare och andra yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser som ökar förståelsen för synskadades livssituation.I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för Synrehabilitering.De båda pristagarna delar på 100 000 kronor.

Internationella ögondagen, World Sight Day

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har minst 2,2 miljarder människor i världen en synnedsättning eller är blinda. Över en miljard av dessa personer har ögonsjukdomar och synfel som skulle ha gått att förebygga eller som är behandlingsbara. På World Sight Day uppmärksammas ögonhälsa för att minska synnedsättning bland människor världen över.

Mer information finns på Riksförbundets hemsida.