Valberedningen önskar få förslag på kandidater

Ta chansen att föreslå kandidater till styrelsen och verksamhetsrevisorer!

Mandattiden går nu ut för:

ordförande
Karin Hjalmarson,

ordinarie styrelseledamöterna:
Sirkka Husso,
Mickaela Persson,
Anne Mondotter och
Hampus Wennerdahl

samt ersättarna:
Tara Aziz och Robert Lindblom. 

För verksamhetsrevisorerna går mandattiden ut för: 
ordinarie Leif Jepsson och ersättare Vivianne Emanuelsson. 

Ett år kvar har ordinarie styrelseledamöter:
Ingela Sjökvist,
Siw Olsson,
Per Karlström och
Claudio Quitral

samt verksamhetsrevisorerna
Eva Nilsson ordinarie och ersättare Carin Söderlund.

Valen görs på distriktets årsmöte i vår.

Tänk på att:
Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat kandidaturen. 
Det ska framgå  vem som nominerat; enskild medlem eller lokalförening.
Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 28 februari 2021

Välkomna att kontakta distriktets valberedning med era nomineringar.
Lena Nisula Wester, sammankallande: 070 610 60 85. lena.nisula.wester@srf.nu
Arvid Lindén: 076 104 15 25, arvid.linden@mfd.se     
Gunnar Sandström: 08-39 45 47, gurra.sandstrom@telia.com 
Tiina Nummi Södergren: 070 258 14 64, tiina.ns@gmail.com
Pontus Norshammar: 070 308 18 27, pontus_norshammar@hotmail.com
Urban Eriksson: 076 502 56 67, ue.amrv62@gmail.com  

Välkommen med din nominering!

Valberedningen