Välkommen på kurs i Hemberedskap och första hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning)!

I maj ordnar SRF Stockholm Gotland en utbildning i två steg. Först Hemberedskap och sedan Första hjälpen/HLR. Varje tillfälle är två timmar långt. Kurserna hålls av instruktör från Civilförsvarsförbundet.

Hemberedskap är att vara förberedd innan kriser sker. Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har. Då kan vi öka vår egen förmåga att klara oss i en krissituation. Vi utgår från de fem grundbehoven vatten, värme, mat, sömn och information och hur du kan tillgodose dem vid en kris.

Långvariga elavbrott är besvärliga eftersom tillgången till el är avgörande för hela vår vardag. Utan el kommer det inget vatten ur kranarna. Det går inte att hålla bostaden varm. Spisen, mikron, kaffebryggaren och vattenkokaren går inte att använda. Då är det bra om du är förberedd och vet hur du trots allt kan laga mat, hålla värmen inomhus, sköta din hygien och framför allt, få tag i rent vatten.

Första hjälpen och hjärt-lungräddning
En utbildning i första hjälpen med HLR ger dig kunskap hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer. För att på bästa sätt vara förberedd om någon drabbas av hjärtstopp bör man gå en utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR). När en person drabbas av hjärtstopp krävs snabba åtgärder. För varje minut innan påbörjad behandling minskar chansen till överlevnad med 10%. Information om hur en hjärtstartare fungerar ingår också i kursen.

Kursupplägg
Vid första kurstillfället har vi Hemberedskap.  Där får du veta hur du kan förbereda dig för en samhällskris. Vi gör också några delar av första hjälpen-kursen. 
Vid det andra kurstillfället gör vi resten av första hjälpen samt HLR (hjärt-lungräddning). Vid detta tillfälle kommer du att få lära dig HLR genom att träna på dockor. 

För att gå första hjälpen och HLR-kurs skall du först ha genomgått kursen Hemberedskap. 

Datum/tid: 8:e och 15:e maj, Klockan 18:00-20:00.
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Södermalm.
Vi behöver din anmälan senast den 4 maj. Du anmäler dig till Sofia Naesström på 08-462 45 17 eller sofia@srfstockholmgotland.se