En gul taxi 020
Var sjunde taxi borta

Var sjunde taxi borta från Stockholms gator

Enligt både Taxiförbundet och Trafikförvaltningen har antalet taxibilar i region Stockholm minskat sedan pandemin bröt ut i mars. Orsaken är den kraftigt minskade efterfrågan på taxi från såväl företags- och privatkunder som färdtjänst.

Antalet färdtjänstresor är ungefär hälften jämfört med ett normalt år. På grund av det bristande kundunderlaget har många chaufförer helt lämnat yrket enligt flera Stockholmsmedier. Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland uppmärksammade tidigt detta faktum och varnade för en möjlig bilbrist inom färdtjänsten när resandet återgår till det normala.

Enligt Trafikförvaltningen kommer övergången dock ske successivt. Antalet taxibilar spås öka naturligt då bland annat flygtrafiken startar upp igen samtidigt som företagskunderna återupptar sitt resande. Trafikförvaltningen menar att även färdtjänsten kommer fungera som vanligt när läget stabiliserat sig.   

Ansvarig ombudsman för färdtjänstfrågor, Christoffer Örnevik, anser att prognosen är rimlig. Men han poängterar samtidigt att distriktet följer utvecklingen noggrant för att säkerställa att färdtjänsten kommer fungera som utlovat när pandemin lagt sig.