Varning för bedrägeri, falska telefonsamtal

Vi vill varna för att det förekommer bedrägerisamtal, där uppringaren påstår att de ringer från Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbund ringer aldrig upp och ber om donationer. Dessa samtal är försök till bedrägeri. 

För mer information, läs mer på Synskadades Riksförbunds hemsida.