Policy för deltagare med särskilda behov på våra läger

Våra lägerledare och vad ditt barn måste klara av själv
Vi tycker det är viktigt att varje deltagare får mycket uppmärksamhet och kan göra saker i sin egen takt. Därför arbetar i snitt en ledare per två deltagare. Vi lägger stor vikt vid ledarnas personliga lämplighet och erfarenhet av läger- och barnverksamhet. Med jämna mellanrum genomför vi en utbildning i hjärt- och lungräddning, och inför varje läger går vi noggrant igenom hur ledarna på bästa sätt kan stötta barn och unga med synnedsättning. Däremot är våra lägerledare inte utbildade assistenter eller sjukvårdare. 

Det här kan våra lägerledare hjälpa till med:
Ledsagning
Syntolkning
Tillsammans med deltagaren utföra sysslor, som att bädda, skära mat, hålla ordning på packning och personliga ägodelar, orientera på lägergården och vid utflykter, vara förebilder och ge tips.
Enklare medicinering.
Allmän omsorg om deltagarna och deras välbefinnande 

Det här måste ditt barn klara av på egen hand:
Gå på toaletten och borsta tänderna
Duscha med viss ledsagning/orienteringshjälp
Klä på sig
Äta
Sova tillsammans med andra deltagare, utan sällskap av en vuxen
Utifrån sin ålder kunna kommunicera sina grundläggande behov.
Ta emot och följa muntliga instruktioner.
Delta i gruppen och aktiviteter anpassade efter deltagarnas synnedsättning, utan att vara beroende av ständig assistans.
Förflytta sig utan egen assistent.

Beskrivning
Deltagaren måste kunna sköta sin personliga hygien och klara av vardagliga sysslor med viss hjälp från en lägerledare. Deltagaren måste också utifrån sin ålder kunna kommunicera sina grundläggande behov, som när den är trött, hungrig, behöver gå på toaletten eller om något händer. Lägerledarna hjälper deltagare med vardagliga sysslor i syfte att utveckla deras självständighet. Som att skära sin mat och bädda. Däremot ska de inte utföra sysslorna åt deltagarna utan att de själva är närvarande. Ledarna har flera deltagare att se till. Därför är kommunikation kring behov viktigt och att en enskild deltagare inte är beroende av ständig tillsyn. Deltagaren måste också klara av att sova själv med jämnåriga, utan sällskap av en vuxen. Deltagare och ledare kan lätt få kontakt nattetid. Däremot har vi ingen nattvakt, och förväntar oss inte att ledarna hålls vakna på nätterna om det inte inträffar något akut, som sjukdom eller mardrömmar. 

Våra lägerledare förväntas inte heller hantera mediciner som kräver särskilda kunskaper och behöver justeras beroende på måltider, aktivitetsnivå, sömn etc. Deras fokus ligger vid att ge deltagarna tillsyn och omsorg utifrån deras ålder och synnedsättning, hjälpa dem att utveckla sin självständighet, vara förebilder, och inte minst ordna roliga aktiviteter. Lägerledarna kan hjälpa till med enklare medicinering, exempelvis allergitabletter och ögondroppar. 

Målgrupp
Våra läger riktar sig till barn och ungdomar med synnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text eller orientera med synens hjälp. Vi fokuserar framför allt på dem vars synnedsättning är den primära funktionsnedsättningen. Vi har erfarenhet av deltagare med neuropsykiatriska diagnoser och autistiska drag. Med hänsyn till deras säkerhet har vi dock inte möjlighet att ta emot deltagare med så omfattande behov att de behöver ständig tillsyn. Lägren ska primärt inte heller syfta till att ge deltagarens familj avlastning. Det är barnets/ungdomens intressen och välmående som står i centrum. 

Egen assistent 
Vi prioriterar deltagare som klarar sig med det stöd våra lägerledare kan ge. I mån av plats kan deltagare med mer omfattande behov följa med tillsammans med egen assistent. Med detta åsyftas deltagare vars funktionsnedsättningar innebär att den inte klarar av det som angetts tidigare, eller behöver medicin som kräver justeringar som deltagaren inte själv kan hantera och bedöma. Vi står inte för arvode till personlig assistent. Däremot står vi för alla omkostnader på plats, som boende, kost och aktiviteter. Det går att ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen eller olika stiftelser för att bekosta arvodet till en egen assistent. Om du är osäker på om ditt barn kan delta utan egen assistent är du välkommen att kontakta Josefin Bergstrand, lägeransvarig på SRF Stockholm Gotland på telefon: 08-462 45 06 eller Mail: josefin@srfstockholmgotland.se

Under relaterat (ligger upp till höger på sidan) kan du hämta policyn i Word.