Stiftelser

Vet du om att du kan ansöka om bidrag för att bekosta deltagaravgiften för sommarläger? Det finns flera fonder och stiftelser som kan ge bidrag för att bekosta deltagaravgiften vid exempelvis läger. Här kommer tips på två av dem.

Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands län
Det är möjligt att söka ekonomiska bidrag från Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands Län till aktiviteter för enskilda personer. Ett av stiftelsens ändamål är att ” främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar”. Det avser personer mellan 0 och 20 år. Här kan även medel sökas för insatser som stärker självkänslan i samband med fritidsverksamhet, exempelvis läger. 
Det innebär att du kan ansöka om bidrag för att täcka deltagaravgiften för ett sommarläger. 
Ansökningar ska vara stiftelsen till handa senast den 15 april. För mer information, gå in på www.synstiftelseabi.org

Synskadades Stiftelse (på nationell nivå)
Synskadades Stiftelse finns också på nationell nivå. Här kan du ansöka om bidrag för att bekosta exempelvis arvode till en egen assistent eller för att täcka deltagaravgifter som inte subventioneras till följd av att du bor i ett annat län än det som avses i inbjudan till SRF Stockholm Gotlands sommarläger. 
Ansökningar till Synskadades Stiftelse på nationell nivå behandlas löpande. Mer information finns på: http://synskadadesstiftelse.se/ 

Observera att detta är två olika stiftelser, även om de delar namn. Läs mer på deras respektive hemsida om hur du ansöker och vem du kontaktar om du har frågor.