Äntligen satsning på säkrare tunnelbana

Idag kan trafiknämnden i Stockholms läns landsting ta ett historiskt beslut. På bordet finns ett förslag om att inleda försök med plattformsbarriärer i Stockholms tunnelbana. Det är ett första viktigt steg mot att minska olyckorna och göra t-banan säkrare.

– För oss är detta ett fantastiskt steg framåt. Vi har arbetat för plattformsväggar i tunnelbanan under många, många år, säger Karin Hjalmarson, ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och Gotlands län.

Trängseln, den bullriga miljön och de oskyddade plattformskanterna gör tunnelbanan riskabel för synskadade. Under årens lopp har många haft otur och fallit ner på spåret. Därför är Karin Hjalmarsson glad över att det nu äntligen avsätts pengar till ett fullskaletest av plattformsväggar på två t-banestationer.

– Men det skulle behövas överallt, både på gamla stationer och på de nya som nu planeras. Den ökande trängseln gör tunnelbanan farligare att röra sig i, säger hon.

För mer information kontakta:
Karin Hjalmarson, 070 950 99 36
ordf. SRF Stockholms och Gotlands län

Lennart Karlsson, 08 462 45 17
Ombudsman SRF Stockholms och Gotlands län