Bristen på ledarhundar ökar

Statens anslag till ledarhundar har legat still i tio år. Effekten är att bristen på ledarhundar nu börjar bli akut.
– Vi är mycket oroade över att detta viktiga stöd till blinda och gravt synskadade successivt urholkas, säger Karin Hjalmarson, ordförande i Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län.

I morgon den 26 april, på internationella ledarhundsdagen, samlas ledarhundsförare från Stockholm utanför Riksdagen.
– Vi vill visa hur viktig det är att fler får del av det fantastiska hjälpmedel en ledarhund är, säger Viviann Emanuelsson, ordförande i Stockholms läns ledarhundsklubb.

Tid: onsdag 26 april kl. 10.00 - 12.30

Plats: Mynttorget vid Sveriges Riksdag

För mer information kontakta:


Karin Hjalmarson 070-950 99 36
Ordf. SRF Stockholms och Gotlands län

Viviann Emanuelsson 070-636 08 66
Ordf. Ledarhundsklubben Stockholms län

Lennart Karlsson 08-462 45 17
Ombudsman, SRF Stockholms och Gotlands län