Färdtjänsten på väg i diket – igen!

Färdtjänsten försämras på nytt i Stockholms län och oron ökar bland resenärerna.
– Om politikerna inte agerar riskerar vi ett nytt färdtjänstkaos, säger Karin Hjalmarson, ordförande i Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

Inför dagens möte i landstingets trafiknämnd har SRF skrivit brev till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons och övriga politiker i nämnden. Budskapet är tydligt: Färdtjänsten i Stockholm är på fel väg, så tryck på bromsen!

– Allt oftare får vi rapporter, samtal och mejl från resenärer som är rädda för att det ska bli som under förra hösten, berättar Hamaddah Mansour, ombudsman på SRF.

Bilar som är kraftigt försenade, en resegaranti som inte kan hjälpa resenärerna och en kundservice vars enda uppgift tycks vara att skicka ut brev med ursäkter, har åter blivit en realitet. De som drabbas är framförallt personer som använder färdtjänsten mer frekvent och som arbetar eller studerar. Situationen påminner alltmer om förra höstens kaos, då färdtjänsten under högtrafik fungerade sämre än någonsin.

Trafikförvaltningens statistik visar att tidpassningen i år är sämre än under motsvarande tid i fjol.
• Andelen bilar som var mer än 10 minuter sena i augusti 2016 var 8 %, i år är motsvarande siffra 10 %.
• Andelen bilar som var sena mer än 10 minuter i högtrafik (vardagar 15.00 - 18.00) var i augusti 2016 12,5%, i år är siffran 15,6%.

– Varningsklockorna ringer och det är dags för trafiknämnden att vakna. Människor får sin vardag sönderslagen om färdtjänsten inte fungerar, säger Hamaddah Mansour.

För mer information kontakta:
Karin Hjalmarson 070-950 99 36, (ordförande)
Hamaddah Mansour 08-462 45 25, (ombudsman)