Olyckorna i tunnelbanan ökar – Trafiknämnden passiv

Statistiken för år 2017 visar att olyckorna i Stockholms tunnelbana fortsätter på en hög nivå. Under fjolåret blev 25 personer påkörda efter att ha hamnat på tunnelbanespåret. Samtidigt har det försök med skyddande plattformsväggar som skulle genomföras på två tunnelbanestationer gått i stå. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting avbröt förra sommaren den upphandling som pågick och sedan dess har ingenting hänt.

– Det är cyniskt att inte ta itu med säkerhetsbristerna, säger Hamaddah Mansour, ombudsman på Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och Gotlands län.

Många synskadade har genom åren råkat ut för olyckor när de fallit ner på spåren. Den osäkra miljön och ökande trängsel skapar rädsla för att använda tunnelbanan.

Trafikförvaltningens egen statistik för 2017 är skrämmande läsning. Det gäller särskilt ökningen av antalet självmordsförsök. Vid mer än 120 tillfällen under förra året ingrep operatören MTR för att hindra personer, som kunde misstänkas vilja ta sina liv. Trots dessa förebyggande insatser ökade antalet olyckor.

– Plattformsväggar är det klart bästa sättet att både förhindra olyckor och förebygga självmordsförsök, säger Lars Wiklund i anhörigföreningen SPES (Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd).

– Nu måste det bli fart på arbetet. Varje år dödas minst ett 10-tal personer i Stockholms tunnelbanesystem. Det är oacceptabelt!

SPES och SRF uppmanar nu politikerna i Landstingets trafiknämnd att visa handlingskraft. Vi efterlyser:
• Att försöket med plattformsväggar på två tunnelbanestationer ges högsta prioritet.
• Att en plan för utbyggnad av plattformsbarriärer i hela tunnelbanenätet upprättas
• Att SL effektiviserar preventiva åtgärder som kameraövervakning, larmsystem och fysiska hinder som på kort sikt kan förbättra säkerheten i tunnelbanan.

Gör Stockholms tunnelbanor till ett säkert transportmedel för alla!

För mer information kontakta:
Hamaddah Mansour (SRF) 08 – 462 45 25
Lars Wiklund (SPES) 070 - 610 91 76