Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland protesterar mot indragningen av tågvärdar på pendeltågen

Trafiknämnden i region Stockholm har den 15 juni beslutat att dra in tågvärdarna på pendeltågen. Beslutet fattades utan samverkan eller dialog med regionens funktionshinderorganisationer.

- Vi ser väldigt allvarligt på att ett beslut som detta fattas utan att samverkan skett med oss. För vår målgrupp är den personliga servicen och vetskapen om att en värd finns på plats och kan vara till hjälp ovärderlig, säger Karin Hjalmarson, ordförande Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. 

Regionen har sedan länge en strukturerad samverkan med länets funktionshinderorganisationer. Tanken är att berörda parter ska kunna inkomma med åsikter och ha möjlighet att återkoppla på för specifika målgrupper viktiga beslut. Så har alltså inte skett i detta fall.    

En tågvärd kan vara till stor hjälp för personer med synnedsättning, bland annat genom att öppna dörrarna, eller finnas till hands under resans gång.  
-Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland ser med oro att den personliga servicen tas bort inom flera områden. Vi vet inte om den kameralösning som nu kommer införas då tågföraren ansvarar för dörrarna kommer vara tillräcklig för att personer med synnedsättning kan resa tryggt och säkert, säger Karin Hjalmarson.