Budgetera för praktikplatser

Till samtliga partier i landstinget

De praktikplatser som personer med funktionsnedsättning kunde söka i Stockholms läns landsting 2014-2017 är bortrationaliserade av den styrande alliansen. Målet, att erbjuda en möjlighet till personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden att få erfarenheter och referenser, verkar ha glömts bort. 

Landstingets politiska ledning menar att personer med funktionsnedsättningar har samma möjligheter att söka och få jobb som befolkningen i övrigt. Både statistiken och vår erfarenhet visar på motsatsen. Personer med synnedsättningar möts ofta av fördomar och rädslor från arbetsgivare. De har generellt sett inte heller samma förutsättningar att samla på sig erfarenheter och referenser som andra. 

I nuläget är landstingets webbaserade rekryteringsverktyg inte tillgängligt för de som använder vissa hjälpmedel. Vi menar att det handlar om ett helhetsgrepp som omfattar mer än tillgängliga rekryteringslösningar och hänvisningar till webbaserade chefsutbildningar i jämlikhet. Hittills har enbart några få partier i landstinget beskrivit strategier, presenterat resurser eller förslag för hur personer med funktionsnedsättning ska inkluderas. Eftersom Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare ser vi det som oerhört viktigt och självklart att det satsas på arbete och arbetsbefrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Nu när budgetförhandlingarna står för dörren hoppas vi att ni inom ert parti tar chansen och lägger fram konkreta förslag till hur landstinget kan bli en inkluderande arbetsgivare i praktiken. 

Vi uppmanar er:
Att inför valet arbeta för en permanent satsning på praktikplatser eller presentera en konkret och långsiktig satsning på arbeten och praktik för personer med funktionsnedsättning. 

Uttalandet antaget den 21 april 2018 vidSRF Stockholms och Gotlands läns årsmöte