EFTERLYSNING: Politiskt ansvar för rehabilitering åt synskadade

När samhället förändras snabbt behövs ett bättre stöd till personer som drabbats av en synnedsättning. Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och Gotlands län, efterlyser en utvecklingsplan för rehabiliteringen av synskadade i länet.

Redan hösten 2015 presenterade vi fem skarpa förslag på hur Stockholms Syncentral kan utvecklas, med målet att uppnå ”En rehabilitering i världsklass”. Flera av förslagen fick då stöd av ansvarigt landstingsråd, Ella Bohlin, kd. Men från ord till handling har det varit långt. Någon utvecklingsplan för syncentralen finns fortfarande inte.      

Vi vill betona att SRF har ett gott samarbete med syncentralen och dess personal. Det som saknas är mer långsiktiga mål och planer för att ge personer med synnedsättning bättre möjligheter till ett värdigt och självständigt liv. Den politiska ledningen i landstinget kan inte sitta på läktaren och överlåta ett sådant ansvar på en enskild entreprenör, som fått i uppdrag att driva syncentralen. 
Vi efterlyser:
En långsiktig utvecklingsplan för rehabiliteringen av synskadade i Stockholms län, 
Ökad samverkan mellan landstinget och länets kommuner för en bättre rehabilitering för synskadade och stärkt stöd på hemorten.

Uttalandet antaget vid SRF Stockholms och Gotlands läns höstmöte i Haninge den 18 november 2017