Garantera färdtjänstens Resegaranti

1 april trädde Region Stockholms nya färdtjänstavtal i kraft. Vi förväntar oss alla att service och tidpassning ska bli bättre. Under det tidigare avtalet visade statistiken att bristande tidpassning och helt uteblivna bilar var väldigt högt till och från. Orsakerna har varit flera; julrush, brist på chaufförer och väderkaos för att nämna några. Många av våra medlemmar har vittnat om att stå i timmar och vänta på en bil som aldrig kommer. En väntan som utan undantag framkallar Otrygghet, vanmakt och stress. 

Om en bil är försenad hänvisas färdtjänstkunderna till resegarantin. Resegarantins uppgift är att lösa problemet, att skicka en ny bil då den ursprungliga bilen inte kommer. Men med facit i hand vet vi att resegarantin har brustit som mest när resenärernas behov varit störst. Svarstiden har varit orimligt lång och istället för att skicka en ersättningsbil hänvisas kunderna till att ta en bil på gatan.

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland vill med erfarenheter från det tidigare avtalet lyfta vikten av en väl fungerande resegaranti. Vi vill ha en resegaranti värd namnet och kräver därför:
Att regionen säkerställer en väl fungerande resegranti
Att resegrantins uppdrag klart och tydligt ska vara att lösa kundens akuta problem, inte bara hänvisa till att beställa en kontanttaxi 
Att kunderna ska få svar inom några minuter, även när många ringer.

Uttalandet antaget vid Synskadades Riksförbund Stockholm Gotlands årsmöte 13 april 2019