Permanenta landstingets praktikplatser!

Synskadades Riksförbund i Stockholms och Gotlands län protesterar mot att Stockholms läns landsting avbryter jobbsatsningen för personer med funktionsnedsättningar.

Under åren 2014-2017 öronmärkte landstinget pengar till praktikplatser för bland andra personer med synnedsättning. Men vi årsskiftet tar det slut, alliansen har prutat bort praktikplatserna i budgeten - jobbsatsningen är struken och arbetslinjen bruten.

Praktik ger erfarenheter och referenser, som i sin tur ökar möjligheterna att få ett arbete.  Flera verksamheter inom landstinget har tagit emot praktikanter och både arbetsgivare och de som praktiserat har varit nöjda. 

Enligt budgeten ska varje förvaltning från och med årsskiftet själva ansvara för att personer med funktionsnedsättningar får jobb. Men det finns inga som helst strategier, resurser eller förslag för att göra det möjligt. 

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län uppmanar alliansen i landstinget att tänka om:
- Permanenta nuvarande modell för praktikplatser eller presentera en alternativ satsning på arbeten och praktik för personer med funktionsnedsättningar!
Uttalandet antaget vid SRF Stockholms och Gotlands läns höstmöte i Haninge den 18 november 2017.